Kan Darwin redde Gud?

John-Erik S. Hansen. Kan Darwin redde Gud? Kristen tro og naturlig evolution. København 2022. ISBN 978-87-984265-1-6.

Hent gratis PDF

Med århundreders mellemrum sker der væsentlige paradigmeskift i civilisationens grundfortællinger. De sidste 150 års gennembrud af rationel naturvidenskab har forandret den grundlæggende forståelse af menneskets oprindelse og vores bestemmelse som integreret del af hele kosmos. I en ny bog skitseres vigtige elementer i dette paradigmeskift.

Bogen beskriver, hvordan nye naturvidenskabelige indsigter har revolutionerende betydning for kristendommens årtusindlange teologiske dogmer og forståelse af, hvordan og hvorfor mennesket blev skabt som del af en natur tilsyneladende uden egen værdi. Forfatteren bruger sine egne erfaringer – bl.a. om den naturlige evolution i egne videnskabelige forsøg og med en livslang kristentro – som afhandlingens spændingsfelt.

/jh