Sandheden findes

Ved at forholde sig nysgerrigt til livet – sit eget, andres og hele universet – er det muligt at nærme sig en ultimativ betydning.

Meningen med kosmos er det endelige mål for vores stræben efter sandheden. Videnskab og tro sammensmeltes i fælles forestilling om, at sandheden findes og kan tilnærmes ved nysgerrig udforskning.

Forlaget Vero udgiver artikler, foredrag og e-bøger. Vi anmelder også andres udgivelser inden for Vero’s emnekreds.

Vi arbejder på en meningsmosaik.

Kristogram fra 351 e.Kr. med chi-rho og alfa-omega.