Kristen tro og naturlig evolution

Naturlig evolutionsteori beskriver, hvordan biologisk liv opstår, udvikles og langsomt fylder udfaldsrummet for liv i universet ud. Ligesom andre naturlove er den naturlige evolution, som vi kender den i dag, samt andre materielle genstande og deres indbyrdes forhold karakteriseret ved lovmæssigheder, som har præget skaberværket siden skabelsesøjeblikket for ca. 14 milliarder år siden.

Den naturlige evolutionsproces kræver både variation til at udfinde variationer over et stadigt ekspanderede tema og selektion af de bedst egnede varianter for at drive udviklingen fremad. Disse udviklingsprocesser kan studeres i såvel naturen som i laboratoriet.

Det er for det første klart, at alt hænger sammen; f.eks. at vi moderne mennesker er sammensat af materielt stof fra universet og af gener fra flere forskellige nu uddøde udviklingslinjer af menneskearter samt genetisk information i mindre genstykker fra endnu tidligere trin i livets udvikling på Jorden.

For det andet står det også klart, at tror man på, at alt uden undtagelse er skabt af Gud fra tidernes begyndelse, så er det også Gud, der har valgt, at selektionsdelen af evolutionsprocessen er nødvendig for at drive udviklingen frem. Hvis ikke naturlige trusler, smerte og lidelse ved sygdom og den sorgfulde død havde eksisteret fra det allertidligste trin, så ville selektionsprocessen ikke have eksisteret, og udviklingen ville ikke have resulteret i den naturlige diversitet, vi glædes ved i dag; ja, mennesket ville aldrig være blevet til, og biologisk liv ville næppe have være andet end alger i urhavet.

Sammenstilles den skitserede, videnskabelige beskrivelse af såvel den fysiske som den biologiske udviklingsproces med den kristne forståelse af Jordens og alt levendes bestemmelse, opstår flere ændringer i den kristne forståelse af skaberværkets betydning og vores forhold til Gud, vores skaber. Villighed til at åbne sig for justeringer af hidtidige dogmer, bl.a. ved inddragelse af nyere videnskabelige indsigter, gør det f.eks. muligt at nytolke tidligere årtusinders opfattelse af synd og skyld, Guds solidarisering med os gennem Jesus Kristus, Jordens regenerative potentiale, integrationen af hele skaberværket i os mennesker og vore efterfølgere, og ultimativt vores egen trans-historiske overgang til evigt liv hos skaberen af kosmos.

/jh