Seneste nr. * English * Arkiv * Breve * Om VERO

Breve

Svar fra VEOK

 
   
Svar fra VEOK
Retfærdig krig

John-Erik Stig Hansens (JESH) indlæg “Vi er kirken!” kræver et ordentligt svar. Også fordi der ligger nogle grundlæggende misforståelser deri.

JESH tager udgangspunkt i en misopfattelse af den nye forenings navn. Han ser i navnet “en underforstået grænsedragning mellem os og nogle andre, som efter foreningens opfattelse skulle være ‘mere’ kirke eller opfatte sig som sådan”. Det ligger foreningen fjernt! Med navnet ‘Vi Er Også Kirken’ har vi ganske enkelt villet betone vort slægtskab med organisationer af samme navn i en række europæiske lande samt USA. Heller ikke de frakender andre retten til at kalde sig kirke. Vi har endda ønsket yderligere at tydeliggøre dette. Hvor nogle af disse søsterorganisationer kalder sig kort og godt ‘Vi er kirke’ - et navn, der med lidt ‘ond vilje’ kunne tolkes som om andre katolikker ikke er det - har vi bevidst valgt at tilføje “også”. Det er inklusivt og alt andet end “grænsedragende”. Enhver der ikke er forudindtaget vil da spørge: Hvad vil I egentlig med en forening med dette navn? Og her kommer straks foreningens programerklæring ind i billedet. Den siger med ganske klare ord, at vi ønsker og vil arbejde for at fremme det 2. Vatikankoncils ånd af reformvilje, åbenhed, frihed, rummelighed og mangfoldighed. Når ønsket om lægfolks medindflydelse på alle niveauer af kirkens liv nævnes i samme åndedrag, er det udtryk for vor overbevisning om, at der her endnu er meget at gøre. Efter sine bemærkninger om foreningens navn går JESH over til en - måske lidt vel belærende - beskrivelse af kirkens natur, kirkens tilstand i dag og vor holdning til den. Denne beskrivelse kan vi stort set kun bifalde. Der er ingen væsentlig uenighed mellem JESH og os i dette grundsyn. Kun de steder, hvor han synes at antyde, at kirken efter vor opfattelse ikke skulle være een, og navnlig ikke udelelig, fornemmer vi en vis spænding. Det, som vi til gengæld mangler i hans beskrivelse af kirkens tilstand, er en klarere erkendelse af de restaurative tendenser, der i tiden efter 2. Vatikanerkoncil i stadig stærkere grad har gjort sig gældende i kirkens hierarkiske system. Vi er overbevist om, at der her er tale om det måske mest brændende kirke-interne problem i dag. Det er her, vi kommer ind og siger: Vi - lægfolk - er også kirke, og vi ønsker at blive hørt og taget med på råd! Vor programerklæring opsummerer så nogle punkter, som vi synes er mest presserende. Det er på denne baggrund, det lille ord ‘også’ i foreningens navn skal forstås. Vi indrømmer gerne, at et navn som f.eks. ‘Katolikker for fornyelse’ eller ‘Katolikker for medindflydelse’ mere rammende kunne have angivet vort anliggende. Men med vort nuværende navn har vi som sagt villet tilkendegive vort slægtskab med tilsvarende sammenslutninger i en række andre lande. 
Når JESH afsluttende mener på VEOK’s hjemmeside at kunne “spore en vis ambivalens mht. f.eks. ‘katolske fri- eller valgmenigheder’ og antydninger af, at dem der er uenige med VEOK ultimativt bør forlade kirken”, kan vi aldeles ikke genkende os selv. Ved lidt granskning fandt vi ud af, at misforståelsen nok skyldes et par sætninger i hjemmesidens link ‘Ofte stillede spørgsmål’. Vi indrømmer, at svaret på spørgsmålet “Vil der opstå katolske fri- eller valgmenigheder, og vil I støtte sådanne initiativer?” burde have været umisforståeligt klart. F.eks. “Det håber vi da sandelig ikke, og vi vil sætte os imod en sådan tendens. Den ville undergrave kirkens enhed, som er et umisteligt gode”. Det vil vi derfor rette. Når der endvidere spørges: “Hvorfor melder I jer ikke bare ud af kirken?”, kunne den sidste sætning af svaret (“Vi bliver ikke skismatikere, for det er ikke os, der skal gå”) tilsyneladende tolkes derhen - som JESH gør - at vi synes, at der er andre, der “ultimativt bør forlade kirken”. Denne sætning i svaret vil vi derfor revidere, så den nu lyder: “Vi bliver ikke skismatikere af den grund”. Trods JESH’s kritiske bemærkninger opfatter vi hans indlæg som skrevet i dialogens ånd. Det er også vort anliggende, at der må føres en åben og ærlig dialog om de forhold i kirken, der ligger os på sinde. 

Med venlig hilsen 

Vi Er Også Kirken 

Bent Raith, formand  

 

tilbage til toppen

Copyright tilhører Vero.dk
Må kun citeres i uddrag og med tydelig kildeangivelse og link til vero.dk