Seneste nr. * English * Arkiv * Breve * Om VERO

Kirken på kanten

Kirken på kanten

nr. 8, 2010
   
Lederen
Katolske præsters seksualitet
Katolsk sexualmoral til eftersyn
Hvem kalder Gud via Internet?
Hvordan går man til kommunion
Sexmisbrug af børn
Forårsrengøring
Kilder
Nyheder

Pædofile præsters overgreb mod børn har udløst en skandale, hvis omfang det desværre endnu er for tidligt at fastlslå. Dele af offentligheden foretrækker at se det som et udslag af en sensationslysten presse. Derfor afdækker VERO i dette nummer  nogle af de sammenhænge og årsager, som har bragt Den katolske Kirke i sin nuværende situation.

Kirken på kanten

Kirken på Kanten er Vero’s temanummer om sexskandalerne i den katolske kirke. Misbruget af børn og unge begået af kirkens præster og kirkelederes hemmeligholdelse i årtier er oprørende. Samler man informationerne tegner der sig imidlertid et billede af en krise, som rækker videre end perverse præster, og som går dybt ind i hele den katolske kirkes struktur.

Har katolske præsters sexmisbrug af børn en særlig karakter?

De seneste års rapporter om katolske præsters seksuelle adfærd samt voldelige og seksuelle overgreb mod børn har rystet mange katolikker. Selvom vi helst ikke vil beskæftige os med emnet, så kræver ofrene og deres lidelser, at vi i det mindste ikke lukker øjnene og glemmer dem, men forsøger at tage ved lære og om muligt fjerner årsagerne til misbruget.

Katolske præster og ordensfolks sexualitet

Der er meget få tilgængelige data på området, men en af de kilder vi har, er den amerikanske bispekonferences statistik, som analyseres her. Hvilke præster begår pædofile overgreb, og hvilken rolle spiller cølibatet?

Katolsk sexualmoral til eftersyn

Den Katolske Kirkes ledelse har udvist en utrolig træghed i sin håndtering af de vidt udbredte pædofiliskandaler. Det skyldes, at problemerne retter fokus mod en sexualmoralsk position og en præste-kultur, som den kirkelige ledelse meget nødigt ser forandret.

Hvilken slags præster kalder Gud via internettet?

Den katolske kirke i Danmark har lavet en hjemmeside for at fremme nye kald til tjenesten som præst, nonne eller munk i den katolske kirke.

 

Hvordan går katolikker til kommunion? 

Det centrale element i en katolsk messe er eucharistien, altså brødets og vinens forvandling til Jesu Kristi legeme og blod, som menighedens kristne efterfølgende spiser sammen.

Artikler på engelsk

VERO bringer nogle artikler på engelsk, som kan nås fra menuen øverst på alle VERO's sider ('English')

Kilder til dette nummers artikler

Dette nummers artikler bygger på kilder, som vi har lagt frem samlet på en separat side. Det er et felt, som er vanskeligt at skaffe sig nøjagtige informationer om; de anførte kilder er efter vores vurdering de mest pålidelige offentligt tilgængelige oplysninger.

Nyheder

Efter at dette nummer er blevet lagt på nettet, vil vi fortsat lægge de vigtigste nyheder i sagen op på denne side.

Forårsrengøring i Vatikanets arkiv

..en stribe af Kim Broström og Thomas Martin Nielsen.

 

tilbage til toppen

Copyright tilhører Vero.dk
Må kun citeres i uddrag og med tydelig kildeangivelse og link til vero.dk